Morslint

Wandelroute

22 juli 2015
door admin
Geen reacties

GROOT GROENONDERHOUD

150701-Ronde-Morspark-groenbeheer

Zoals we eerder schreven zal groot groenonderhoud plaats vinden in het parkgebied (tussen Topaaslaan, Opaalstraat, Saffierstraat en Maansteenpad). Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking van het Morsparkplan.
Intussen is een ronde gemaakt door het gebied met de beheerder en een aantal omwonenden om door te nemen waar gesnoeid en gekapt zou moeten worden om de gewenste openheid en meer doorzicht te krijgen.

Momenteel wordt dit voorstel door de beheerder verwerkt tot een vergunningsaanvraag. Voordat de aanvraag wordt ingediend krijgen wij en alle betrokken omwonenden deze nog eens te zien om definitief af te stemmen.
Als alles dan verloopt zoals we hopen kan in het najaar de onderhoudsbeurt plaatsvinden.

Mocht je hier vragen over hebben of ook betrokken willen worden bij het afstemmen van het onderhoudsplan neem dan contact met ons op via morslint@gmail.com.

foto: ronde door park met beheerder Maarten Bekkers

22 juli 2015
door admin
Geen reacties

START BUURTTUIN

Morspark-referentie-buurttuin

Een van de ideeën in het schetsplan voor het  Morspark is het aanleggen van een buurttuin. Een gedeelde moestuin om te tuinieren en elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd kan de tuin wat levendigheid en samenhang brengen in het lege gebied tussen de gebouwen van Rosa Manus en het buurthuis.

Veel mensen zagen zo’n tuin wel zitten en in Marja Hanemaaijer hebben we nu iemand gevonden die sturing wil geven aan het aanleggen en onderhouden van de tuin. Marja is betrokken bij de Wijkplaats en heeft veel kennis van tuinieren. Ook Rosa Manus en het buurtcentrum Morschwijck zijn betrokken bij de tuin.

Intussen is er een eerste groepje buurtbewoners dat wil helpen en hebben we toestemming van de gemeente. We hebben daarom besloten snel een eerste start te maken met de aanleg, nu het zaaiseizoen dat nog net toe laat.
We beginnen klein en hopen een leuke, actieve groep tuiniers op te bouwen en langzaam de tuin verder te laten groeien.

Aanstaande donderdag 23 juli gaan we om 18.30 van start, in het park, tussen Buurthuis en Rosa Manus. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te tuinieren is welkom.
Daarna zal er elke dinsdag van 16.30 tot 18.00 uur gewerkt worden in de tuin. Maar natuurlijk kan er in overleg ook buiten die tijden zelf getuinierd worden.
Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten, wil je mee doen? Neem contact met ons op via morslint@gmail.com. Of kom gewoon langs.

foto: voorbeeld van een buurttuin

22 juli 2015
door admin
Geen reacties

GROEN LICHT VOOR MORSPARK

150530-Dag-van-het-Morspark

Eerder meldden we al dat Morslint is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Leiden; de Kaderbrief 2016-2019. Intussen heeft ook de gemeenteraad ingestemd met die begroting en dus met de financiering van een deel van het Morslint; het Morspark. We zijn hier heel blij mee!

Dit betekent dat er nu geld is om het plan voor de verbetering van het Morspark verder uit te werken samen met een team van de gemeente. En dat er budget is om straks dat plan ook werkelijk uit te voeren.
De eerste stap is nu dat een gemeentelijk projectleider wordt benoemd. Hopelijk lukt het dan om in september met hem of haar verdere afspraken te maken over planning en werkwijze en kunnen we daarna een definitief ontwerp opstellen.
Vanzelfsprekend zullen we bij het verder uitwerken van het plan de buurt weer betrekken.

Ook het Leidsch Dagblad was er vroeg bij om dit nieuws te melden.

foto: Dag van het Morspark op 30 mei 2015

5 juni 2015
door admin
Geen reacties

HET MORSLINT DOOR DE OGEN VAN…. RUUD VAN DELFT

Het Morslint is een wandelroute door de Hoge Mors die ontworpen en ontwikkeld wordt door bewoners. Momenteel zijn bewoners aan de slag met een deelproject: het Morspark. Wie zijn die bewoners en wat drijft hen? Ze vertellen het hier! Deze keer: Het Morslint door de ogen van Ruud van Delft.

RRuud van Delftuud is geïnteresseerd in het Morslint omdat hij twee jaar “Sport en zingeving” heeft georganiseerd, dat plaatsvond in het park naast het buurthuis. En er is meer:”Het project spreekt me ook aan vanwege de mogelijkheid om als buurt elkaar te ontmoeten. Met kinderen sproten en elkaar leren complimenten te geven, ik zie uit naar meer.”

Zijn ideale beeld van het park is dat de ruimte voor sport en spel zo groot mogelijk gemaakt wordt. En hij hoopt dat het leidt tot een wijk van “samenleving en samenbinding’.

Waarom iedereen mee moet doen aan het Morsparkproject? Simpel, volgens Ruud: “Het park is voor én van ons!”

25 mei 2015
door admin
Geen reacties

HET MORSPARK DOOR DE OGEN VAN… KOEN WESSELS

Het Morslint is een wandelroute door de Hoge Mors die ontworpen en ontwikkeld wordt door bewoners. Momenteel zijn bewoners aan de slag met een deelproject: het Morspark. Wie zijn die bewoners en wat drijft hen? Ze vertellen het hier! Deze keer: Het Morslint door de ogen van Koen Wessels.

KGAWesselsKoen is in het dagelijks leven ICT Ketencoördinator. Aspecten van zijn werk komen ook terug bij het Morslintproject: “Daar moet ook met verschillende partijen samengewerkt en overlegd worden om gezamenlijk tot een resultaat te komen, waarbij partijen ook allemaal hun eigen belangen hebben.”

Koen is al in een vroeg stadium bij Morslint betrokken geraakt door een gesprek met Josse Popma tijdens de opening van de nieuwbouw van Trisor aan de Diamantlaan. “De plannen spraken me als buurtbewoner erg aan. Vanaf dat moment ben ik steeds meer betrokken geraakt en heb ik een aantal stappen in de ontwikkeling van de plannen mogen verwezenlijken en meegemaakt.”

Ook de gesprekken met de wethouder en andere personen vanuit de gemeente heeft hij als zeer positief ervaren: “Dat vormt een extra stimulans en ik heb het gevoel dat we met zijn allen iets gaan bereiken”

Wat sprak hem nu eigenlijk aan in de plannen van het Morslint? “Als buurtbewoner natuurlijk het vernieuwen en opknappen van de diverse onderdelen in het Morslint, vertelt Koen. Hij doelt daarbij in het bijzonder op het park, dat in zijn ogen een mooi stukje Mors vormt dat nog te weinig benut wordt omdat de staat waarin het verkeerd dat niet toelaat. “Dat stukje grond midden in de wijk heeft zoveel potentie, dat het zonde zou zijn om dat niet te gebruiken.” Het ideale Morspark zou volgens Koen een plek moeten worden waar het prettig is om te verblijven en die meer openheid uitstraalt en een uitnodigender karakter krijgt. Een plek waar mensen graag even wandelen en kinderen zich kunnen vermaken en uitrazen. “Een natuurlijk rustpuntje in de wijk.”

De intentie van het hele project is dat de buurt meewerkt aan de plannen en realisatie van Het Morslint. Daarmee wordt het een door de hele buurt gedragen project en is de kans op succes vele malen groter. Wat Koen betreft is het zonde als bewoners níet meedoen: “Iedereen kan op deze manier zijn ideeën aanbrengen en bewoners kunnen rechtstreeks invloed hebben op het uiteindelijke resultaat! Die kans wil je toch niet laten liggen?”

15 mei 2015
door admin
Geen reacties

HET MORSPARK DOOR DE OGEN VAN…. MARIJKE BOERSTRA

Het Morslint is een wandelroute door de Hoge Mors die ontworpen en ontwikkeld wordt door bewoners. Momenteel zijn bewoners aan de slag met een deelproject: het Morspark. Wie zijn die bewoners en wat drijft hen? Ze vertellen het hier! Deze keer: Het Morslint door de ogen van Marijke Boerstra.

Marijke is in de buurt actief via het buurthuis Morschwijk, en door soms contact op te nemen met de groenafdeling van de gemeente. Ze wil betrokken zijn bij de buurt en ook een oogje houden op de veiligheid van kinderen die in de wijk spelen. “Bovendien kijkt mijn flat uit op het park voor en het plantsoentje aan de achterzijde – het meest vergeten plantsoen qua onderhoud van Leiden!”.

Ideale Morspark
Volgens Marijke zou het ideale Morspark ogen als een echt transparant park met een grote diversiteit aan vaste planten met bloemen, notenbomen en struiken. Een park waar mensen graag komen en waarmee de buurt er op vooruit gaat: “Veiligheid, vrolijkheid, “groene” longen in de stad, heerlijk wonen en komen voor iedereen.”

Metamorfose
Het onderhoud van het gebied is erg belangrijk, vertelt Marijke: ‘Ik hoop voor de wijk dat de verantwoordelijken eindelijk eens hun verantwoordelijkheid nemen in de zin van goed onderhoud. Nu is het bedroevend achterstallig. Zeker het plantsoentje achter de flats aan de Opaalstraat/Safierstraat.”
Alle wijkbewoners zouden actief moeten worden bij het Morslint/Morspark: ‘Met zijn allen kunnen we een vuist maken, en laten zien dat er eindelijk iets moet gaan gebeuren. Als het park en het plantsoentje een fantastische metamorfose krijgen, zal de hele buurt ervan opknappen en de veiligheid worden verhoogd.  Bovendien zal het het Morslint een nog prettiger wandelgebied geven, waar mensen van kunnen genieten!”

 

11 mei 2015
door admin
Geen reacties

HET MORSLINT DOOR DE OGEN VAN… OLIVIA SMEETS

Het Morslint is een wandelroute door de Hoge Mors die ontworpen en ontwikkeld wordt door bewoners. Momenteel zijn bewoners aan de slag met een deelproject: het Morspark. Wie zijn die bewoners en wat drijft hen? Ze vertellen het hier! Deze keer: Het Morslint door de ogen van Olivia Smeets. 

Olivia Smeets is betrokken bij de werkgroep ‘Groen’ van het Morspark. Deze groep werkt aan een plan voor een buurtmoestuin. Olivia vertelt wat haar daarin aanspreekt:

Olivia Smeets“Iedereen, met name kids, zou moeten weten waar ons eten vandaan komt. Spinazie is geen vierkant blokje, maar er zit veel werk in. Wat is het nut van bloemen en bijen en waarom is het belangrijk dat we ze in stand houden. Waarom zijn mieren en lieveheersbeestjes belangrijk? Het is mooi om de verwondering en trots van kinderen te zien als ze doorhebben dat iets wat ze zaaien, een plant wordt. Daar werk ik graag aan mee en kan ik leiding aan geven.”

Het ideale Morspark
Op de vraag hoe haar ideale Morspark eruit ziet antwoordt ze: “Een park voor en door bewoners in de wijk: fruitbomen, bijenhotel, vlinderstruiken, gezamenlijke moestuin, kruidentuin voor bijvoorbeeld thee en azijn. Of een zintuigenproject. Goudsbloemen voor Calendulazalf. Én van alle kanten bereikbaar, ook voor fietsers! Bankjes, tafels, genoeg afvalbakken. Dat is mijn ideale park!”

Saamhorigheid en trots
Voor de wijk hoopt ze dat het park een centrum wordt voor sociale contacten: “Picknicken, klaverjassen, speelruimte voor kids. Iedereen is verantwoordelijk voor het schoonhouden en onderhouden van ons park. Elkaar aanspreken op zwerfvuil en vandalisme. Dit hoop ik voor de wijk en dat vereist saamhorigheid en trots.”

Ben jij ook betrokken bij het Morslint (of van plan dat te worden) en vind je het leuk daarover iets te vertellen voor deze rubriek? Mail dan naar morslint@gmail.com ! 

 

23 februari 2015
door admin
Geen reacties

PLAN MORSPARK WORDT VERDER UITGEWERKT

Morslint-Park-Hoge-Mors-beeld1-NA

Na een lange stilte is er goed nieuws te melden: de gemeente omarmt de plannen voor het Morslint en wil meehelpen aan de verdere uitwerking van een aantal deelprojecten! We verwachten begin maart de officiële bevestiging met meer precieze afspraken.
Met deze steun komen we een grote stap dichterbij de realisatie van de plannen.

Afgesproken is om de komende tijd onze aandacht te richten op het deelproject ‘Morspark’. We hebben als opdracht meegekregen het plan voor het park verder uit te werken. Dat doen we niet alleen maar graag samen met iedereen in de buurt, en we hopen dat ook u daar aan mee wilt werken.

De stilte van de afgelopen maanden heeft iedereen, maar zeker de betrokkenen buurtbewoners op de proef gesteld. Met het goede nieuws dat wij nu kunnen melden pakken we de draad met veel goede energie weer op! Eind maart zullen we daarvoor een startbijeenkomst organiseren om het plan en de samenwerking verder vorm te geven. Daarover binnenkort meer.

beeld: architectenbureau Popma & ter Steege

23 februari 2015
door admin
Geen reacties

STICHTING MORSLINT

RO140409-139

Om ook de betrokkenheid van de bewoners langs het Morslint te formaliseren wordt de stichting Morslint opgericht. Uit de gesprekken met de gemeente en fondsen bleek dat het formaliseren van de organisatie door hen gewenst is. Om die reden hebben ook de professionele partners een convenant opgesteld waarin zij hun medewerking aan het project hebben vastgelegd, de stichting Morslint i.o is mede-ondertekenaar van het convenant.
Stichting Morslint zal een bestuur hebben van wijkbewoners dat zal helpen de plannen uit te dragen en te realiseren. Ze zal bijvoorbeeld toezien op de financiën maar ook helpen bij het verstevigen en bestendigen van draagvlak, in en buiten de wijk.
We zijn blij met al twee bewoners die plaats willen nemen in het bestuur; Koen Wessels, kritisch teamlid van het eerste uur, en nieuwkomer en stadslandbouwer Rob Broersma!
We kunnen zeker nog meer hulp en kennis gebruiken: Wilt u de stichting Morslint versterken mail dan naar morslint@gmail.com.

 
foto: voorstelling Natland door PS|theater, door Rob Overmeer