Morslint

Wandelroute

1. MORSPARK

Doel
Een hersteld wijkpark.

Situatie
Centrale, open ruimte uit oorspronkelijke opzet van wijk wordt niet langer herkent en gebruikt als park.

Locatie
Opaalstraat, Saffierstraat, Topaaslaan, Maansteenpad

1_Morspark_web

Wat
1. Vergroten contact tussen wijk en park.
2. Verbeteren toegankelijkheid tot, door en om het park.
3. Herstellen samenhang en herkenbaarheid park.
4. Verbeteren verblijfsplekken. Zie deelproject 6.
5. Speelmogelijkheden afstemmen op park. Zie deelproject 7.

Hoe
1.1 Uitdunnen begroeiing. (Zie basislint.)
1.2 Waar mogelijk relatie bebouwing met park versterken.
2.1 Begaanbaar maken voetpaden rondom park.
2.2 Herstellen bestaande paden in park. (Zie basislint.)
2.3 Aanleggen extra paden. (Zie basislint.)
2.4 Opstellen parkplan.
2.5 Aanleggen duidelijke toegangen.
3.1. Snoei en aanplant bomen om geheel van park te maken.
3.2 Aanleggen continue, herkenbare parkrand.
3.3 Aanplanten lage begroeiing op strategische plekken door hele park.

 

1_Morspark_ref

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.