Morslint

Wandelroute

4. CRESENDO-HOF

Doel
Meer samenhang tussen wijk, sportveld en tussenruimte.

Situatie
Groot korfbalveld ligt midden in wijk maar is daar (ruimtelijk) niet goed mee verbonden.

Locatie
Saffierstraat, Turkooislaan, Topaaslaan, voetpad

4_Cresendo_web

Wat
1. Aanpassen afscheiding sportveld.
2. Benutten en bestemmen ruimte langs voetpad.
3. Benutten en bestemmen ruimte tussen woongebouwen en sportveld.
4. Meer benutten sportveld. Zie deelproject 7.

Hoe
1. Aanleggen ecologische houtwal als meer vriendelijke afscheiding rond (deel van) sportveld.
2. Inrichten ruimte langs voetpad als broedplaats voor stedelijke natuur.
3.1 Condities stellen aan tussenruimte voor gebruik als tuinen bij omliggende woningen.
3.2 Aanleggen tuinen.

4_Cresendo_ref

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.