Morslint

Wandelroute

UITGANGSPUNTEN PROCES

Uitgangspunten-proces1

Kerngroep, Bewoners, Partners
Een groep van wijkgebonden organisaties verzorgt een stabiele basis voor het proces.
Een groep van wijkbewoners werkt mee aan het ontwerp, uitwerking en uitvoering van het plan.
Diverse partners van buiten de wijk werken mee aan onderdelen waar zij specifiek belang bij hebben.

 

 

Uitgangspunten-proces2
Belangen, Wensen en knelpunten, Kansen
Het proces brengt gedeelde belangen boven tafel, maar biedt ook ruimte voor individuele belangen.
Wensen voor de wijk en knelpunten langs de route worden verzameld en besproken, en er worden oplossingen bedacht.
De aanwezige kwaliteiten van de wijk en haar bewoners worden geïnventariseerd om binnen het plan te benutten.

 

 

Uitgangspunten-proces3
Basislint, Deelprojecten, Toekomst

De eerste stap in de uitvoering is het aanleggen van een basislint, waarmee de route herkenbaar en tastbaar wordt.
Het basislint wordt aangevuld met een serie van zeven deelprojecten. Per deelproject wordt een projectteam opgezet.
Het Morslint kan in de toekomst worden aangevuld en uitgebreid. Het biedt een kader voor ontwikkelingen in de wijk.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.