Morslint

Wandelroute

3. VOETPAD LELYLAAN

FASE 1

Doel
Een veiliger voetpad.

Situatie
Verbinding tussen wijk en park-gebied wordt als onveilig ervaren door ligging aan drukke verkeerweg.
Morslint en doorgaand verkeer, de wijk en rest van de stad, ontmoeten elkaar hier.

Locatie
Doctor Lelylaan

3_Lelylaan1_web

Wat
1. Afschermen voetpad van verkeersweg.
2. Mors(lint) herkenbaar maken voor voorbijgangers.

Hoe
1. Plaatsen boomstammen als afscheiding voetpad en weg.
2. Aanplanten herkenbare, hoge, bloeiende beplanting in groenzone tussen water en weg.

3_Lelylaan1_ref

FASE2/ALERNATIEF

Doel, Situatie, Locatie
Als fase 1 hierboven.

3_Lelylaan2_web

Wat
1. Afstand scheppen tussen voetpad van verkeersweg.
2. Meer benutten van landschappelijke kwaliteit van waterpartij. Daarmee tevens Mors(lint) herkenbaar maken voor voorbijgangers.

Hoe
1. Aanleggen nieuw voetpad onder aan dijk, langs water.
2. Aanleggen natuurvriendelijke oever met bloeiende oeverbeplanting.

3_Lelylaan2_ref

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.