Morslint

Wandelroute

5. WEERKLANKPLEIN

Doel
Behoud openbaar school-speelplein.

Situatie
Speelplein rondom school de Weerklank wordt ook door wijkbewoners benut. Openbaarheid zorgt ‘s avonds voor overlast.

Locatie
Diamantlaan, Smaragdlaan, Robijnstraat, voetpad

5_Weerklankplein_web

Wat
1. Duidelijke afspraken tussen school, omwonenden en wijk politie over gebruik en toezicht.
2. Regels over gebruik plein zichtbaar maken op plein (zie ook deelproject 7.)
3. Vergroten zicht op oostzijde van plein.

Mogelijk (eventueel als fase 2)
4. Afsluitbaar maken oostzijde van plein en tevens gewenste indelingsverbetering plein realiseren.
5. Plein toegankelijk maken vanaf alle bewoonde zijden.

Hoe
1. Regelmatig overleg en contact tussen betrokken partijen en uitvoering van afspraken. (Overleg is gaande.)
2. Aansprekend bord met spelregels op plein.
3.1. Uitdunnen begroeing langs oostzijde plein.
3.2 Nieuw pad langs moestuin.
3.3 Nieuw pad langs basketbalveld.
4.1 Bestaand hek afsluiten na schooltijd.
4.2 Toevoegen afsluitbaar speelhek om overdag zonering naar speelwijze en leeftijd te kunnen maken en ‘s avonds oostzijde af te kunnen sluiten.
5. Extra toegangsdeur in bestaand hek aan zuidzijde.

5_Weerklankplein_refs

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.