Morslint

Wandelroute

TOEKOMST

Na het afronden van de deelprojecten biedt het Morslint een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Toekomst

1. Benutten van Morslint-netwerk
Tijdens het ontwikkelproces van het Morslint maken veel verschillende organisaties en bewoners kennis met elkaar en leren elkaars belangen kennen. Het ontstane netwerk biedt voor alle betrokkenen mogelijkheden om in de toekomst vaker benut te worden.

2. Uitbreiden met nieuwe initiatieven.
Het Morslint is een groeimodel. Ook na het afronden van dit plan kan de structuur verder uitgebreid worden door:
1. Uitbreiding van de huidige deelprojecten;
2. Aanvulling met nieuwe deelprojecten;
3. Uitbreiding van het lint;
4. Toevoegen van deelprojecten langs een lintuitbreiding.
Zowel de speelplaats de speelplaats ‘Amalrikplaats’ [I] aan de Oude Rijn, als Speeltuinvereniging Morschkwartier [II] bieden goede aanleiding voor uitbreiding van het Morslint. Zowel deelgebied ‘Koppelstein’, kinderdagverblijf ‘Joepie’, en verschillende scholen zullen dan betrokken worden.

3. Benutten van nieuwe ontwikkelingen.
A. Woonzorgcentrum Robijnhof is gelegen aan het basislint.
Door onzekerheid over de toekomst van het centrum zijn plannen en onderhoud schijnbaar lang uitgesteld. Verbetering van openbare ruimte rondom het centrum zal de relatie met de wijk versterken en extra kwaliteit voor bewoners bieden.

B. Voor de Agaatflat zijn renovatieplannen in de maak. Participatie van bewoners is hierbij noodzakelijk. De aansluiting van de flat en zijn omgeving op begane grond bieden kansen voor flatrenovatie en wijk.

C. Herontwikkeling van de studentenhuisvesting aan de Smaragdlaan, en van naastgelegen leegstaande kerk- en kantoorgebouw aan de Turkooislaan, bieden mogelijkheden wijkverbindingen te verbeteren.

D. Ontwikkeling van het ‘Werninkterrein’ tot woongebied (voor studenten) biedt aanleiding tot betere koppeling van Hoge Mors en  het gebied tussen spoor en Oude Rijn.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.