Morslint

Wandelroute

MISSIE

Fysiek
1. Het verbeteren van de toegankelijkheid en samenhang van de wijk door verbeteren en verbinden van bestaande looproutes.
2. Verbeteren openbare ruimte door het benutten en ontwikkelen van aanwezige kwaliteiten.

Sociaal
3. Samenbrengen van initiatieven, wensen en capaciteiten van organisaties, bewoners en gebruikers van wijk.
4. Vergroten betrokkenheid bewoners en gebruikers van de wijk bij hun dagelijkse leef- en werkomgeving.

Toekomst
5. Het Morslint wenst een kader te worden voor toekomstige ontwikkelingen in de wijk.
6. Het Morslint wenst een voorbeeld te worden van een nieuwe manier van planontwikkeling en -uitvoering waarin gedeelde belangen en aanwezige kwaliteiten de uitgangspunten zijn.

 

 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.