Morslint

Wandelroute

BASISLINT

Doel
Een aaneengesloten, toegankelijke wandelroute door de Hoge Mors. Een zichtbare basis voor verdere ontwikkeling van het Morslint.

Situatie
Na het opstellen van het plan voor Morslint is er behoefte een eerste tastbaar resultaat. Met de toezeggingen van de huidige partners kan een Basislint van 1,8 kilometer lang aangelegd worden.

Locatie
Bestaande openbare groengebieden van de Hoge Mors.

Basislint2

Wat
1. Begaanbaar en zichtbaar maken van route.
2. Wegnemen grootste knelpunten op route.
3. Herkenbaar maken route.
4. Markeren route en groene karakter herkenbaar maken.

Hoe
1.1. Uitdunnen begroeiing t.b.v. begaanbaarheid voetpaden.
1.2. Uitdunnen begroeiing t.b.v. zicht van en op paden.
2.1. Herstellen begaanbaarheid bestrating.
2.2. Aanleggen extra pad door park.
2.3. Aanleggen zebrapad.
3. Aanbrengen van route-aanduiding.
4. Aanplanten herkenbare, bloeiende beplanting op strategische plekken langs het gehele lint.

Referenties-Basislint

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.