Morslint

Wandelroute

TEGENWIND

| Geen reacties

Verblijven langs het lint_View 1

Geen nieuwe ontmoetingsplek
Helaas is besloten het deelproject bij de Onyxstraat af te blazen. Ontstaan vanuit de wens van de bewoners van Rivierduinen voor een meer comfortabele zitplaats buiten, wilden we een nieuwe ontmoetingsplek creëren. Na lange voorbereiding, opzetten van schetsplannen, overleggen en presentaties met bewoners, is het plan toch stuk gelopen op harde kritiek van omwonenden. Naar aanleiding van de felle reacties op een laatste peiling van de plannen hebben we in afstemming met Rivierduinen besloten niet verder te gaan met het plan.

Pas op de plaats Diamantwand
Het afgelopen jaar zijn we ook druk geweest met het deelproject Diamantwand. Radius meldde zich als betrokken mede-organisator, de bewonerscommissie Diamant wilde ook graag aan de slag met een groene wand, en de winkeliers waren nog steeds positief. Er is een begin gemaakt van een schetsplan, dat gepresenteerd is tijdens een bewonersvergadering. Tot nu toe is het echter nog niet gelukt om een klein team van bewoners en winkeliers samen te stellen om het plan verder uit te werken. Maar, wat niet is kan nog komen! Bewoners en winkeliers zijn nu aan zet. Wij wachten dus even af tot zich een aanleiding voordoet om de Diamantwand weer op te pakken.

beeld: architectenbureau Popma & ter Steege

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.