Morslint

Wandelroute

HET MORSPARK DOOR DE OGEN VAN… KOEN WESSELS

| Geen reacties

Het Morslint is een wandelroute door de Hoge Mors die ontworpen en ontwikkeld wordt door bewoners. Momenteel zijn bewoners aan de slag met een deelproject: het Morspark. Wie zijn die bewoners en wat drijft hen? Ze vertellen het hier! Deze keer: Het Morslint door de ogen van Koen Wessels.

KGAWesselsKoen is in het dagelijks leven ICT Ketencoördinator. Aspecten van zijn werk komen ook terug bij het Morslintproject: “Daar moet ook met verschillende partijen samengewerkt en overlegd worden om gezamenlijk tot een resultaat te komen, waarbij partijen ook allemaal hun eigen belangen hebben.”

Koen is al in een vroeg stadium bij Morslint betrokken geraakt door een gesprek met Josse Popma tijdens de opening van de nieuwbouw van Trisor aan de Diamantlaan. “De plannen spraken me als buurtbewoner erg aan. Vanaf dat moment ben ik steeds meer betrokken geraakt en heb ik een aantal stappen in de ontwikkeling van de plannen mogen verwezenlijken en meegemaakt.”

Ook de gesprekken met de wethouder en andere personen vanuit de gemeente heeft hij als zeer positief ervaren: “Dat vormt een extra stimulans en ik heb het gevoel dat we met zijn allen iets gaan bereiken”

Wat sprak hem nu eigenlijk aan in de plannen van het Morslint? “Als buurtbewoner natuurlijk het vernieuwen en opknappen van de diverse onderdelen in het Morslint, vertelt Koen. Hij doelt daarbij in het bijzonder op het park, dat in zijn ogen een mooi stukje Mors vormt dat nog te weinig benut wordt omdat de staat waarin het verkeerd dat niet toelaat. “Dat stukje grond midden in de wijk heeft zoveel potentie, dat het zonde zou zijn om dat niet te gebruiken.” Het ideale Morspark zou volgens Koen een plek moeten worden waar het prettig is om te verblijven en die meer openheid uitstraalt en een uitnodigender karakter krijgt. Een plek waar mensen graag even wandelen en kinderen zich kunnen vermaken en uitrazen. “Een natuurlijk rustpuntje in de wijk.”

De intentie van het hele project is dat de buurt meewerkt aan de plannen en realisatie van Het Morslint. Daarmee wordt het een door de hele buurt gedragen project en is de kans op succes vele malen groter. Wat Koen betreft is het zonde als bewoners níet meedoen: “Iedereen kan op deze manier zijn ideeën aanbrengen en bewoners kunnen rechtstreeks invloed hebben op het uiteindelijke resultaat! Die kans wil je toch niet laten liggen?”

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.