Morslint

Wandelroute

23 februari 2015
door admin
Geen reacties

TEGENWIND

Verblijven langs het lint_View 1

Geen nieuwe ontmoetingsplek
Helaas is besloten het deelproject bij de Onyxstraat af te blazen. Ontstaan vanuit de wens van de bewoners van Rivierduinen voor een meer comfortabele zitplaats buiten, wilden we een nieuwe ontmoetingsplek creëren. Na lange voorbereiding, opzetten van schetsplannen, overleggen en presentaties met bewoners, is het plan toch stuk gelopen op harde kritiek van omwonenden. Naar aanleiding van de felle reacties op een laatste peiling van de plannen hebben we in afstemming met Rivierduinen besloten niet verder te gaan met het plan.

Pas op de plaats Diamantwand
Het afgelopen jaar zijn we ook druk geweest met het deelproject Diamantwand. Radius meldde zich als betrokken mede-organisator, de bewonerscommissie Diamant wilde ook graag aan de slag met een groene wand, en de winkeliers waren nog steeds positief. Er is een begin gemaakt van een schetsplan, dat gepresenteerd is tijdens een bewonersvergadering. Tot nu toe is het echter nog niet gelukt om een klein team van bewoners en winkeliers samen te stellen om het plan verder uit te werken. Maar, wat niet is kan nog komen! Bewoners en winkeliers zijn nu aan zet. Wij wachten dus even af tot zich een aanleiding voordoet om de Diamantwand weer op te pakken.

beeld: architectenbureau Popma & ter Steege

16 april 2014
door admin
Geen reacties

TIJDELIJKE ROUTE-AANDUIDING AFGEBOUWD

Morslint - tijdelijke route afbouwen

Vandaag hebben we de tijdelijke route-aanduiding van het Morslint weer afgebouwd. Ten minste, het grootste gedeelte; de informatiepunten met de Morslint-kaart hebben we voorlopig nog even laten staan om het Morslint toe te lichten. Ook deze borden zullen binnenkort weer weggehaald worden.

We hebben uiteenlopende reacties ontvangen. Positieve, maar ook wel wat minder positieve. Vaak vonden mensen de ‘paaltjes’ te opzichtig en had men niet door dat het hier om een tijdelijke aanduiding ging. Bij nadere uitleg hebben de meeste mensen gelukkig aangegeven het algemene plan en doel van het Morslint wel goed te vinden.

Een ding is zeker: de kop is er af! Nog meer mensen zijn betrokken. En de uitvoering van de eerste deelprojecten zijn in voorbereiding. Daarover zullen we snel meer berichten.

9 april 2014
door admin
Geen reacties

GROTE SNOEIBEURT

 

20140324_095944

De eerste stap die gezet is in de realisatie van het Basislint is een uitgebreide snoeibeurt van het plantsoen tussen de Opaalstraat en de Topaaslaan. De dichte begroeiing onder de bomen is door de gemeente goed uitgedund zodat het plantsoen er weer fris bij staat!

Het doel van het snoeien is om goed het plantsoen in en uit te kunnen kijken, ook als de bomen en struiken weer vol met bladeren staan. Zodat het prettiger is om ook door het plantsoen te wandelen. En dat ook vanaf de straat het uitzicht mooier wordt.

Met veel dank aan Gerpieter Wilbrink!

20140324_11034620140324_110222

9 april 2014
door admin
Geen reacties

TIJDELIJKE ROUTE-AANDUIDING

Afgelopen maandag (7 april) hebben we een tijdelijke route-aanduiding aangelegd. Dit hebben we gedaan om onze plannen nog meer onder de aandacht te brengen en reactie uit de buurt daar op te ontvangen.

20140407_131709

Op bestaande voetpaden hebben we met logo’s aangegeven waar het Morslint zou kunnen lopen.
Waar we nieuwe paden voorstellen, of waar schelpenpaden zijn, hebben we piketpaaltjes geslagen.

20140407_102951

Op 10 plekken staan informatieborden. Om het Morslintplan uit te leggen, en om specifieke ideeën voor specifieke plekken toe te lichten.

20140407_145355

De logo’s zijn aangebracht met tijdelijke verf en vervagen binnen afzienbare tijd door slijtage.
De piketpaaltjes en informatieborden zullen we na ca. een week weer verwijderen.
Mocht de logo’s naar uw mening te lang zichtbaar blijven, laat het ons dan weten, dan zullen wij ze verwijderen.
Het staat u natuurlijk ook vrij dat zelf te doen. Met water en een bezem is dit vlot te doen.

Wij hopen dat iedereen enthousiast is over onze plannen. Suggesties zijn natuurlijk welkom.

Deze tijdelijke route is tot stand gekomen door de inzet onze ontwerpgroep, Caroline en haar mensen bij Movens, Chris en zijn mannen van Bouwmensen, Koen, Henk en Janny. Veel dank daar voor.

23 januari 2014
door admin
Geen reacties

PS THEATER IN DE HOGE MORS

gg1455

PS|theater is van 17 februari tot en met 11 april present met diverse opvoeringen. Het gezelschap werkt aan het project de Atlas van Leiden, waarbij de makers zoveel mogelijk Leidse verhalen verzamelen en deze in een voorstelling gieten. Na Slaaghwijk slaat PS|theater nu een kamp op in de Mors en via bemiddeling van Wijken voor Kunst is er een samenwerking ontstaan met de initiatiefnemers van Morslint.

Het betreft hier voornamelijk de Grande Finale, zoals artistiek leider Pepijn Smit het noemt. Van 8 tot en met 11 april treedt PS|theater op langs de nieuwe wandelroute met een voorstelling die is gebaseerd op de verzamelde verhalen. Voorafgaand aan de Grande Finale gaat PS|theater zes weken lang op ontdekkingstocht aan de hand van vrijwilligers die in de wijk werken. Op dinsdag lopen de theatermakers mee, op woensdag en donderdag wordt een voorstelling gemaakt en op vrijdag is de opvoering bij de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkzaam is.

“Voor ons verbeelden deze vrijwilligers de Hoop van Leiden, het thema dat wij in 2014 centraal stellen”, zegt Smit. “Wat doen deze mensen? En wat is hun drijfveer en passie? Op deze manier willen wij de ‘wereldverbeteraars’ in het zonnetje zetten en tegelijkertijd kunnen wij een sociaal kader schetsen bij de fysieke plannen voor Morslint.” Bezoekers van de Grande Finale wordt om een kleine bijdrage gevraagd. Kaartjes zijn te bestellen via publiciteit@pstheater.nl.

Tekst: Richard Post, Leiden.nu

28 augustus 2013
door admin
Geen reacties

GARDEN GUERRILLA IN O.N.S. PARK ROTTERDAM

O.N.S. Park de Hef Rotterdam

O.N.S Park aan de voet van de Willemsbrug in Rotterdam is ontstaan uit het zogenaamde ‘bottom-up’-tuinieren, naar Amerikaans voorbeeld ook wel ‘garden guerrilla’ genoemd.
In maart 2008 hebben ongeveer honderd groenliefhebbers op het Noordereiland spontaan een park aangeplant naar ontwerp van Anne Mieke Backer in samenwerking met Margriet Essink en Tom Mosman van Bureau Duotuin. Vlinderstruiken, aralia’s, hortensia’s en andere planten werden zelf bekostigd en aangevuld met balkonplanten, kerstbomen met kluit en wat er die dag nog meer spontaan werd gedoneerd. De groenaanplant is ‘Ons Park’ genoemd en werd door vrijwilligers onderhouden.

Zie http://dehefpublishers.nl/Landschapsarchitectuur—kunst/O.N.S-Park

21 augustus 2013
door admin
Geen reacties

GROEN DICHTERBIJ

Het Morslint is aangemeld bij de campagne ‘Groen Dichterbij’.

Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. Daarom zijn IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies, met ruimhartige steun van de Nationale Postcode Loterij, gestart met het project Groen Dichterbij. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. Zo worden straten en buurten in Nederland groener en gezelliger en de bewoners gezonder en gelukkiger.

Zie: http://www.groendichterbij.nl/morslint

10 juni 2013
door admin
Geen reacties

KINDEREN WILLEN GRAAG MEEDENKEN OVER BUITENSPELEN

Een onderzoek door ‘Jantje Beton’, Buitenspelen 2013

10/06/2013

Meer dan de helft van de kinderen in Nederland is te motiveren om vaker buiten te spelen als hun buurt minder saai zou zijn. Bijna de helft van de kinderen zegt dat zij minder tv zouden kijken en computerspelletjes zouden doen als hun directe speelomgeving minder saai is. Dit blijkt uit het opinieonderzoek van TNS NIPO in opdracht van Jantje Beton. Jantje Beton roept gemeenten op om buurten kind- en speelvriendelijker in te richten en kinderen zelf daarbij te betrekken. Dat is hard nodig want meer dan een op de vijf kinderen speelt in hun vrije tijd niet of slechts eenmaal per vrij week buiten. Vooral in (sterk) stedelijk gebied is de situatie nijpend.

[…] Om het buitenspelen leuker te maken, willen kinderen graag een meer spannende speelomgeving. Favoriete speelplekken zijn de natuur, een schoolplein of grasveld. Ze houden vooral van avontuurlijke en niet-voorgeprogrammeerde spelletjes. Helaas is hun buurt voor de avontuurlijke spellen die ze graag doen zoals klauteren, klimmen en hutten bouwen, minder geschikt. Voor driekwart van de kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar zou het buitenspelen leuker worden wanneer hun leeftijdsgroep meer mogelijkheden wordt geboden.
Kinderen willen graag met hun gemeente meedenken en praten over het leuker maken van buitenspelen in hun eigen buurt. Zij worden hiervoor echter nauwelijks gevraagd.

Zie voor het hele bericht http://www.jantjebeton.nl/2013/nieuws/uitslag-onderzoek-tns-nipo/